Döküm kalitesi faktörlerine verilen yük,

- Feb 11, 2018-

429 Döküm Döküm | Makine Dökümleri | Ergimiş demirin ana kimyasal bileşimi değişmeden olsa da, büyük ölçekli makine aletleri dökümleri sıklıkla asıl üretimdeki yük değiştirme ile karşılaşır ancak dökme demir Dokunun grafitleşme derecesinin beyazlığının yanı sıra grafitin morfolojisi ve hatta matrisin yapısı değişecektir. Yükleme ve dökümler arasındaki bu ilişki, geleneksel olarak yükün kalıtımsallığı olarak adlandırılır ve sorunun aynı madde gibi kalıtsal bir nitelikte olması nadir değildir Kompozisyon, iri dökme demir grafit, erimiş döküm Beyaz ham demir katkı maddeleri ile, daha fazla ferrosilikon olsa bile, beyaz demir hala aynı kaynakların farklı kökenli eğilimi ve yerli demir-eritilmiş erimiş demir, Toplama gözenek oluşumu, eğilimi ile ilgili kaba döküldükten sonra çatlaklar çok farklı olacaktır, iki veya daha fazla birincil demir içeriği ile sıcak metal aşırı ısınma sıcaklığını iyileştirmek için yükün kalıtımunu ortadan kaldırmak için iki önlem varlığı yükün kalıtımunu azaltabilir.